ΑΫΦΑΝΤΗ Κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ 30 ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΣ
24210-20155

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 100 ΑΛΜΥΡΟΣ
24220-24300
Web design, I.T. consulting,
Software development,
System building and more...